نوشیدنی شکلاتی شیر،شیر فراپالیده و شهد خرما

نوشیدنی شکلاتی شیر،شیر فراپالیده و شهد خرما

چکیده مقاله:

با به کار گرفتن نسبت‌های ۵۵ : ۴۵ از تراوه شیر فراپالیده با شیر، یک نوع نوشیدنی لبنی شیرین شده با شهد خرما تهیه شد. مخلوط به‌دست آمده با ۷/۰ درصد پودر کاکائو ،‌۶ درصد شیرین کننده ( ۳ درصد شکر ، ۳ درصد شهد خرما ) ۲/۰درصد کار اجینان ، ۱۵/۰درصد وانیل ، ۳ درصد پودرشیر بدون چربی ۳ درصد خامه پاستوریزه ۳۰ درصد چربی ترکیب شد. این نوشیدنی با نمونه کنترل که دقیقاً با همین فرمولاسیون به استثنای این که با ۱۰۰ درصد شیر کامل ، بدون خامه و پودر شیر بدون چربی تهیه شده بود، مقایسه گردید. هر دو نمونه تا دمای  ۵۰oC حرارت داده شد و سپس به مدت ۲ دقیقه با مخلوط کن به خوبی مخلوط شده ، در دمای ۸۵oC به مدت ۳۰ ثانیه پاستوریزه و بلافاصله تا دمای محیط سرد شد. میزان مقبولیت، پروتئین، ماده خشک و چربی این نوشیدنی بلافاصله پس از سرد شدن بررسی شد. این نوشیدنی در حد قابل قبولی پایدار و از مقبولیت بالایی برخوردار بود.

 

نوشیدنی شکلاتی شیر،شیر فراپالیده و شهد خرما

نوشیدنی شکلاتی شیر،شیر فراپالیده و شهد خرما

ادامه مقاله را از لینک زیر دانلود کنید.

نوشیدنی شکلاتی تهیه شده از شیر، تراوه شیر فراپالیده و شهد خرما

نوشیدنی شکلاتی تهیه شده از شیر، تراوه شیر فراپالیده و شهد خرما