تدریس خصوصی صنایع غذایی

موسسه مطالعات صنایع غذایی (foodiran) با همکاری گروه غذایی بیست بهشت اقدام به برگزاری کلاس های خصوصی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی کرده است. این کلاس ها با توجه به نیازهای دانشجویان طراحی شده و به صورت تضمینی برگزار می شود. کلاس ها یک نفره، دو نفره و سه نفره می باشد. قیمت هر ساعت تدریس بسته به نوع درس بین ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان می باشد.

زبان تخصصی صنایع غذایی

تدریس این درس بر اساس کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان صنایع غذایی صورت می گیرد.

 

این کتاب در ۵ فصل طبقه بندی شده و اولین کتاب زبان تخصصی صنایع غذایی می باشد که دارای فایل صوتی می باشد. به این ترتیب دانشجویان با تلفظ صحیح این واژه ها آشنا می شوند.

مهندس صنایع غذایی ۱ و ۲

تدریس این درس بر اساس جزوه ی اصول مهندسی موسسه مدرسان شریف صورت می گیرد.

 

تکنولوژی لبنیات:

تدریس این درس بر اساس کتاب تکنولوژی لبنیات موسسه فودایران صورت می گیرد.

تکنولوژی روغن

تدریس این درس بر اساس کتاب تکنولوژی روغن های خوراکی موسسه فودایران صورت می گیرد.

تلفن: ۰۲۱۴۴۴۱۷۱۳۰

برچسب ها :