سلولهاي سوماتیك بر كیفيت شيرخام و فرآورده های شیری

تاثیر سلولهاي سوماتیك بر كیفيت شيرخام و فرآورده های شیری

 

بیماری ورم پستان نوعی واکنش التهابی است که با افزایش سلولهای سوماتیک، به عنوان شاخص بیماری،همراه است . در اثر این بیماری، صنعت شیر متحمل خسارات اقتصادی فراوانی می شود . افزایش بار میکروبی شیرو و تغییر در ترکیبات آن نظیر کاهش لاکتوز، کازئین، چربی، برخی از انواع ویتامین ها نظیر ویتامین B، ۲ B1 و ویتامین c و مواد معدنی مانند کلسیم، فسفر، پتاسیم و روی در اثر بروز این بیماری رخ می دهد . بعلاوه افزایش میزان سدیم، کلر، سرم آلبومین، ایمنوگلبولین ها، لاکتوفرین و انواع آنزیمهای پروتئولیتیک مانند پلاسمین، انواع کاتپسین، الاستاز و سایر آنزیم ها مانند لیپاز، –b گلوکورونیداز، کاتالاز از دیگر آثار این بیماری به شمار می آیند . از آنجایی ، که از طریق فرآیندهای حرارتی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند، نمی توان آنزیم های فوق را غیر فعال نمود،در نتیجه حضور و فعالیت آنها درشیرخام بر کیفیت و ماندگاری فرآورده هایی مانند ماست، پنیر، شیرخشک،شیر نوشیدنی پاستوریزه و استریل موثر است، در ضمن این آنزیم ها از طریق هیدرولیز کازئین، موجب افت بهره پنیرسازی نیز می شوند . با توجه به اینکه بیماری ورم پستان موجب افت کیفیت محصولات شیریم یشود، هدف اصلی این مقاله مرور اهمیتتاثیر سطح سلولهای سوماتیک برشیرو فرآورده های ان است . در مجموع می توان گفت به منظور بهبود کیفیت شیرخام و فرآورده های حاصله، پیشگیری و کنترل بیماری ورم پستان در سطح دامداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است .